Je bent hier: Home / nieuws

NIEUWSBERICHTEN

12-11-2013 | AHA maakt deelmodellen van de Maas in opdracht van Deltares

In opdracht van Deltares gaat AHA deelmodellen van de Maas maken waarmee de vergunde situatie wordt beschreven. Deze deelmodellen zullen vanaf 2014 gebruikt worden bij de hydraulische simulaties in het kader van de Waterwet.

Lees meer>>

03-11-2013 | AHA maakt overzicht actuele beschermingsniveau langs de Maas

In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en in samenwerking met Rivierkundig Advies maakt AHA een overzicht van het actuele beschermingsniveau langs de Maas.

Lees meer>>

11-10-2013 | Onderzoek naar mogelijke gevolgen van een bres in de zomerkade bij Gameren

In opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland en in samenwerking met Acima voert AHA een studie uit naar de mogelijke gevolgen van een bres in de zomerkade bij Gameren. Het bijzondere van deze studie is dat er gebruikt wordt gemaakt van een lokaal verfijnd WAQUA-deelmodel waarvan de resolutie van de rekencellen een factor drie fijner is dan de resolutie van het standaard Rijntakken-model.

Lees meer>>

24-09-2013 | Beoordeling herinrichting terrein voormalige scheepswerf Grave

Op verzoek van Wolters Vastgoed uit Den Bosch heeft AHA op basis van expert judgement een beoordeling gegeven van een mogelijke herinrichting van het terrein van de voormalige scheepswerf in Grave.

Lees meer>>

15-09-2013 | Simulaties voor verschillende scenario’s uit Regioproces Provincie Limburg

In opdracht van de Provincie Limburg en in samenwerking met Arcadis voert AHA de hydraulische simulaties uit voor verschillende scenario's uit het Regioproces. Met de resultaten van de hydraulische simulaties kan de Provincie Limburg bepalen welke ingrepen in en langs de Maas noodzakelijk zijn om op de korte en lange termijn aan de veiligheidsnormen te blijven voldoen.

Lees meer>>

03-09-2013 | Overzicht mogelijkheden uitbreiding winterbed van de Maas

In opdracht van Novisem b.v. te Baarlo (een veredelaar van zaden) en in samenwerking met Geo-Space maakt AHA een overzicht van de mogelijkheden voor uitbreiding van het bedrijf in het winterbed van de Maas. De ligging in het winterbed maakt iedere uitbreiding vergunningsplichtig voor de Waterwet. Binnen de grenzen van de Waterwet wordt gezocht wat de (on)mogelijkheden zijn.

Lees meer>>

09-08-2013 | Uitvoering hydraulische simulaties voor het project Rivierverruiming Cortenoever - Voorsterklei

Voor het project 'Rivierverruiming Cortenoever - Voorsterklei' heeft aannemer de Vries & van de Wiel de aanbesteding gewonnen. De hydraulische simulaties die nodig zijn bij dit project worden door AHA uitgevoerd.

Lees meer>>

05-07-2013 | Opstellen plan voor de noodzakelijke rivierverruiming

In opdracht van het Programmabureau Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar en in samenwerking met Riquest is een plan opgesteld voor de noodzakelijke rivierverruiming in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar om aan de lange termijn veiligheidsdoelstelling te kunnen voldoen.

Lees meer>>

15-04-2013 | Beoordeling effecten herinrichting uiterwaard Hoenwaard langs de IJssel bij Wapenveld

In opdracht van de Stichting Geldersch Landschap en Kastelen en in samenwerking met Rivierkundig Advies heeft AHA een hydraulische beoordeling gemaakt van de effecten van de herinrichting van een deel van de uiterwaard Hoenwaard langs de IJssel bij Wapenveld.

Lees meer>>

28-03-2013 | Hydraulische simulaties ten behoeve van het SOBEK_model voor het FEWS-voorspellingsmodel

Net als in 2010, 2011 en 2012 heeft Rura-Arnhem de opdracht gekregen om het SOBEK-model te maken voor het FEWS-voorspellingsmodel. Deze opdracht voert Rura-Arnhem uit in samenwerking met Acima, AHA en Rivierkundig Advies (het samenwerkingsverband AvI). Voor dit project voert AHA de hydraulische simulaties uit met de actuele WAQUA-modellen J13_4 van de Maas en de Rijntakken.

Lees meer>>