Je bent hier: Home / projecten

Projecten

De werkzaamheden van Agtersloot Hydraulisch Advies kunnen verdeeld worden in vijf verschillende groepen. Het onderscheid tussen deze groepen is nu gebaseerd op de gebruikte rekenmodellen en de afspraken met de opdrachtgever over de invulling van een opdracht; een andere indeling had evengoed gekund.

Rivierkundige studies

Een rivierkundige studie is een project waarin met behulp van hydraulische modellen het effect van ingrepen in en langs een rivier wordt bepaald. Vaak gaat het hier om Wtw-aanvragen, dat wil zeggen dat op basis van de resultaten van de rivierkundige studie een Wtw-aanvraag voor een project wordt gemaakt.

Naar rivierkundige studies

Maptable-projecten

Effecten van ingrepen worden bepaald in rivierkundige studies. Hierin worden ontwerpen eerst vertaald naar een GIS, daarna omgezet naar het rekenmodel en vervolgens worden de effecten bepaald. Als de effecten niet voldoen aan de verwachting moet een aangepast ontwerp worden gemaakt en het proces begint opnieuw. Om de doorlooptijd tussen het ontwerp en het effect te verkleinen is Maptable (www.maptable.nl) gemaakt. Maptable is een schil rond een hydraulisch rekenmodel. De gebruiker kan in Maptable een ontwerp schetsen, waarna het programma de ingreep vertaalt naar het rekenmodel, de simulatie uitvoert en de effecten toont. Dit proces duurt in het algemeen een half uur, wat ten opzichte van een rivierkundige studie een aanzienlijke tijdwinst betekent. Maptable is echter alleen bedoelt voor een bepaling van de effecten op hoofdlijnen. Om de doorlooptijd van een Maptable-sessie beperkt te houden zijn er concessies gedaan aan de vertaling van ingrepen in het rekenmodel. Deze concessies hebben als gevolg dat een Maptable-ontwerp altijd nog met een rivierkundige studie moet worden onderzocht voordat Rijkswaterstaat het ontwerp zal accepteren. De werkzaamheden van Agtersloot Hydraulisch Advies voor Maptable-projecten betreffen het maken van Maptable-model waarmee anderen een ontwerpsessie kunnen uitvoeren.

Naar MapTable-projecten

Software-ontwikkeling

De hydraulische rekenmodellen die gebruikt worden (WAQUA, Delft3D) moeten worden voorzien van de juiste basisgegevens. Deze gegevens zijn afkomstig uit Baseline (www.ibaseline.nl). Voor de vertaling van Baseline naar WAQUA of Delft3D wordt het programma Baswaq gebruikt. Door Agtersloot is tussen 2004 en 2007 bijgedragen aan het aanpassen, uitbreiden en verbeteren van Baswaq. De meest recente aanpassing in Baswaq betrof het kunnen inlezen van het nieuwe roosterformaat wat door RGFGRID wordt gebruikt. Daarnaast is in opdracht van Deltares ook getest in hoeverre nieuwe functionaliteiten in de WAQUA-code het beoogd resultaat hebben, bijvoorbeeld voor de nieuwe barrier-formulering.

Naar software ontwikkeling

Rivierkundige advisering

De onafhankelijke positie van Agtersloot Hydraulisch Advies maakt dat het mogelijk is om een onafhankelijke review uit te voeren van een hydraulische studie die door een andere partij is uitgevoerd. Verder kan Agtersloot Hydraulisch Advies middels een expert judgement de nut en noodzaak van een hydrualische studie aangeven of ondersteuning bieden tijdens ontwerpsessies.

Naar rivierkundige advisering

Inhuur op projectbasis

Voor langlopende rivierkundige ontwerpstudies (Rijkswaterstaat Maaswerken), uitvoeringsprojecten (Consortium Grensmaas) of algemeen hydraulische ondersteuning (Witteveen+Bos) kan er behoefte zijn aan (rivierkundige) expertise die op afroep beschikbaar is. De uit te voeren werkzaamheden zijn dan veelal divers en niet altijd vooraf duidelijk omschreven. In dit soort situaties is inhuur op projectbasis mogelijk, waarbij werkzaamheden achteraf tegen de bestede uren worden gedeclareerd.

Naar inhuur op projectbasis