Je bent hier: Home / projecten / inhuur-op-projectbasis

Inhuur op projectbasis

Ondersteuning van Bureau Kennis van Rijkswaterstaat Maaswerken

De werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op hydraulische vraagstukken voor zowel de Zandmaas/Maasroute als de Grensmaas. Veel betreft het WAQUA-simulaties zoals veiligheidsniveau’s van de kaden, instroming van retentiegebieden en benedenstroomse effecten van ingrepen.

Hydraulische ondersteuning Consortium Grensmaas

Bij de uitvoering van de rivierverruiming van de Grensmaas is het hydraulisch effect van ingrepen (zowel tijdelijke als permanente ingrepen) van groot belang. De hiervoor noodzakelijke simulaties worden door Agtersloot Hydraulisch Advies uitgevoerd.