Je bent hier: Home / projecten / rivierkundige-studies

Rivierkundige studies

Bouw WAQUA-model Grensmaas voor laagwater simulaties

Om vragen over waterstanden, stroomsnelheden en hieraan gerelateerde vraagstukken bij lage afvoeren te beantwoorden maakt RWS Limburg gebruik van een laagwatermodel van de Grensmaas.

Bouw Wbr-deelmodellen voor de Maas

Voor het bepalen van effecten van ingrepen in en langs de Maas maakt RWS Limburg gebruik van Wtw-deelmodellen. Met 16 deelmodellen wordt de Maas tussen Eijsden en Keizersveer beschreven.

Bouw WAQUA-model Grensmaas voor laagwater simulaties

Om vragen over waterstanden, stroomsnelheden en hieraan gerelateerde vraagstukken bij lage afvoeren te beantwoorden maakt RWS Limburg gebruik van een laagwatermodel van de Grensmaas.

Rivierkundige analyse herinrichting Palmerswaard

De Palmerswaard is een uiterwaard langs de Nederrijn. De uiterwaard wordt omgeven door een zomerkade waardoor deze slechts twee dagen per jaar overstroomd raakt. Stichting Utrechts Landschap heeft plannen om in deze uiterwaard een nevengeul aan te leggen.

Analyse van de hydraulische effecten van het overgaan van de HR2001 naar de HR2006

Door Rijkswaterstaat moet eens per vijf jaar vastgesteld worden of de primaire waterkeringen voldoen aan het wettelijk veiligheidsniveau. Hieraan gekoppeld is de vaststelling van de Hydraulische Randvoor waar den (rivierafvoeren, waterstanden op zee etc.)